Historie

Eskjær nævnes allerede som adelig sædegård i begyndelsen af 1300-tallet, hvor der lå en borg på voldstedet. I 1608 opførtes en grundmuret 1-etages hovedbygning, og i 1662 tilføjedes to bindingsværkslænger samt i 1679 nok et grundmuret hus. I 1844 blev de gamle bygninger nedrevet og den nuværende hovedbygning opført.

Eskjærs hovedbygning er i dag på ca. 1100 kvm., og er prisbelønnet for sin smukke totalrenovering i den gamle, klassiske stil.Navnet Eskjær, eller ask i kæret, menes at være opstået, da der før i tiden, på grænsen mellem fastland og mose, har været en kærstrækning bevokset med asketræer, jysk esk.

eskjær gods

Eskjærs ejere:

1989
Allan Bernhoft

1959
O. Ussing Jepsen

1915
Aa. M. Holm

1880
Chr. O. Holm

1859
B. Larsen

1840
Chr. Holm

1810
Peder Madsen (Holm)

1805-10
Forskellige ejere

1778
Chr. Broerholt

1771
Chr. Fr. Roosen

1706
P. og L. Brønsdorph

1677
Eiler Eilersen Holm

1670
Tønne Juul

1659
Christen Jørgensen Skeel

1656
Palle Rosenkrantz

1601
Anne Maltesdatter Sehested (Lunge)

1580
Ove Lunge (Dyre)

1515
Jep Ejlersen Juel

Ukendte ejere

Beg. Af 14. århundrede
Stig Pedersen Skovgaard

Eskjær Hovedgård