Kvæg

På Eskjær afgræsses engene, herunder de meget smukke skovenge, af en mindre besætning limousine kødkvæg.