Godsets produkter

På Eskjær dyrkes traditionelt land- og skovbrug.

Der dyrkes de traditionelle kornarter, ærter, kartofler, raps m.m.

Desuden produceres juletræer (normansgran) og pyntegrønt(nobilis), hvoraf størstedelen sælges til eksport.

Produktionen af brænde er stærkt stigende, da efterspørgslen er stor.

En besætning af limousine kødkvæg afgræsser gårdens enge gennem sommeren og går i løsdriftsstald om vinteren.