Eskjær skov

Eskjær skov er højt beliggende på kanten af det gamle ishav og derfor gennemskåret af dybe kløfter og høje bakker. Jordbunden er for det meste kraftig lerjord, hvorfor boniteten er særdeles god. Således opnår både bøg og ask ligesom de bærende nåletræsarter fremragende højde, dimension og tilvækst.

Det stærkt kuperede terræn gør skoven til en helt speciel rekreativ oplevelse og man glemmer at være så højt mod nord.

Over 50% af skoven udgør løvtræsarter, mens det resterende er nåletræ m.m.

Eskjær skov er Danmarks nordligste bøgeskov.